Tiếng Việt

T&C – Merchant

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÍ ĐIỆN TỬ NeoX (Dành cho Người Sử Dụng là tổ chức) ĐIỀU 1: NGUYÊN TẮC CHUNG Giới thiệu: Chào mừng đến với NeoX by NeoPay –  đơn vị cung cấp … Read More

Chính sách bảo mật

NeoX By NeoPay (bao gồm website: https://www.neopay.vn/ ;  https://www.neox.vn/và các ứng dụng trên các nền tảng di động, Ipad…) thuộc quyền sở hữu, quản lý của Công Ty Cổ Phần Thanh Toán Neo (Sau đây gọi tắt “NeoX”) là một Công ty … Read More

Chính sách bảo mật

NeoPay (bao gồm website: https://www.neopay.vn/ và các ứng dụng trên các nền tảng di động, Ipad…) thuộc quyền sở hữu, quản lý của Công Ty Cổ Phần Thanh Toán Neo (Sau đây gọi tắt “NeoPay”) là một Công ty được … Read More