Tiếng Việt

T&C – Merchant

Điều khoản và điều kiện sử dụng giải pháp thanh toán NeoX 2023 (Dành cho người sử dụng là tổ chức)  

Chính sách bảo mật

Chính Sách Bảo Mật NeoX By NeoPay (bao gồm website: https://www.neopay.vn/ ;  https://www.neox.vn/ và các ứng dụng trên các nền tảng di động, Ipad…) thuộc quyền sở hữu, quản lý của Công Ty Cổ Phần Thanh Toán Neo (Sau đây gọi tắt … Read More

Chính sách bảo mật

NeoPay (bao gồm website: https://www.neopay.vn/ và các ứng dụng trên các nền tảng di động, Ipad…) thuộc quyền sở hữu, quản lý của Công Ty Cổ Phần Thanh Toán Neo (Sau đây gọi tắt “NeoPay”) là một Công ty được … Read More