Chính sách bảo mật

NeoPay (bao gồm website: https://www.neopay.vn/ và các ứng dụng trên các nền tảng di động, Ipad…) thuộc quyền sở hữu, quản lý của Công Ty Cổ Phần Thanh Toán Neo (Sau đây gọi tắt “NeoPay”) là một Công ty được thành lập hợp lệ và hoạt động theo pháp luật của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, có Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp Số 0314363533 cấp lần đầu ngày 20/04/2017.

Để đảm bảo tôn trọng quyền riêng tư của bạn bao gồm các thông tin được chia sẻ khi sử dụng dịch vụ của NeoPay, chúng tôi đã thận trọng đưa ra các nội dung liên quan đến việc thu thập, xử lý và sử dụng thông tin (“Chính sách bảo mật” hoặc “Chính sách”) trong khuôn khổ hợp lý và vì mục đích phát triển dịch vụ đáp ứng các nhu cầu của bạn.

Chính sách bảo mật thông tin này mô tả cách mà NeoPay thu thập và xử lý thông tin Người Sử Dụng của bạn thông qua các trang web, thiết bị, sản phẩm, dịch vụ của NeoPay, cửa hàng trực tuyến và vật lý cũng như các ứng dụng tham chiếu đến Chính sách bảo mật này (cùng với “Dịch vụ của NeoPay “).

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này là một tài liệu quan trọng trong việc sử dụng Dịch Vụ/Sản Phẩm của Chúng Tôi và được tham chiếu đến các Điều Khoản Chung, Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ và các chính sách khác của NeoPay ở từng thời điểm.

“Người Sử Dụng” hoặc “bạn” theo đây được hiểu là bất kỳ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nào liên kết và/hoặc sử dụng bất kỳ Sản Phẩm/Dịch Vụ nào của NeoPay.

 1. Sự chấp thuận:
  Bằng cách sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ bất kỳ của NeoPay, bạn đồng ý với các thông lệ được mô tả trong Chính sách bảo mật này. Đây là nguyên tắc khi bạn sử dụng dịch vụ trên NeoPay và là nguyên tắc khi tiếp cận quyền riêng tư, thông tin Người Sử Dụng được áp dụng tại NeoPay của chúng tôi.

Nếu bạn không đồng ý với Chính sách bảo mật này, bạn dừng cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin Người Sử Dụng nào và/hoặc sử dụng các quyền như được nêu tại Mục 8 dưới đây.

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với Chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại chính sách bảo mật này để có được những cập nhật mới nhất đảm bảo bạn biết và thực hiện quyền quản lý thông tin của bạn.

 1. Mục đích thu thập thông tin:
  Chúng tôi sử dụng thông tin Người Sử Dụng của bạn để vận hành, cung cấp, phát triển và cải tiến các sản phẩm và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn. Những mục đích này bao gồm:

(i) Đặt hàng, giao-nhận và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ:
Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân, tổ chức của bạn để nhận và xử lý trong việc cung cấp các Sản Phẩm/Dịch Vụ của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn các Dịch Vụ Ví Điện Tử, Dịch Vụ Cổng Thanh Toán, các Dịch Vụ/Sản Phẩm khác có liên quan. Đồng thời để liên lạc với bạn về quá trình cung cấp, sử dụng Dịch Vụ/Sản Phẩm, cũng như khuyến mại, quảng cáo, các dịch vụ tiện ích khác trên NeoPay.

(ii) Cung cấp, khắc phục sự cố và cải thiện Dịch vụ của NEOPAY:
Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp chức năng, tính năng và các sản phẩm dịch vụ hiện có của chúng tôi; đồng thời, chúng tôi sẽ sử dụng để hỗ trợ hoạt động phân tích hiệu suất, sửa lỗi cũng như cải thiện, nâng cấp khả năng sử dụng và hiệu quả dịch vụ của NeoPay nhằm đáp ứng các nhu cầu thanh toán, liên kết, sử dụng và trải nghiệm dịch vụ của bạn trên NeoPay ở từng thời điểm.

(iii) Đề xuất dịch vụ:
Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để giới thiệu các tính năng, sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm, xác định sở thích của bạn và trải nghiệm của bạn với dịch vụ của NeoPay ở từng thời điểm.

(iv) Cung cấp dịch vụ thoại, hình ảnh và camera.
Khi bạn sử dụng dịch vụ thoại, hình ảnh và camera (nếu có) của chúng tôi, chúng tôi sử dụng đầu vào bằng giọng nói, hình ảnh, video và thông tin khác của bạn để đáp ứng yêu cầu của bạn, cung cấp dịch vụ được yêu cầu cho bạn và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

(v) Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý:
Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của bạn để đảm bảo tuân thủ pháp luật. Ví dụ: chúng tôi thu thập từ người bán, các nhà cung cấp, các đối tác liên kết, các bên thứ ba khác về thông tin của bạn nhằm xác minh danh tính và các mục đích khác cho việc cung cấp dịch vụ của NeoPay.

(vi) Giao tiếp với bạn:
Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để liên lạc với bạn liên quan đến dịch vụ NeoPay qua các kênh khác nhau (ví dụ: qua điện thoại, email, trò chuyện,…).

(vii) Quảng cáo.
Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để hiển thị quảng cáo dựa trên sở thích cho các tính năng, sản phẩm và dịch vụ mà bạn có thể quan tâm. Chúng tôi không sử dụng thông tin nhận dạng của bạn để hiển thị quảng cáo dựa trên sở thích, chúng tôi cũng sẽ ứng dụng các công cụ phân tích để hỗ trợ việc quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.

(viii) An Ninh.
Chúng tôi sử dụng thông tin Người Sử Dụng để ngăn chặn và phát hiện gian lận và lạm dụng nhằm bảo vệ an ninh cho khách hàng của chúng tôi, và ngăn ngừa các hoạt động xâm nhập, phá hủy tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng NeoPay và những người khác. Chúng tôi cũng có thể sử dụng các phương pháp cho điểm để đánh giá và quản lý rủi ro tín dụng.

(ix) Mục đích khác:
Tuỳ thuộc vào tình hình kinh doanh, sự cho phép của pháp luật, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp theo yêu cầu nhu cầu của NeoPay hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 1. Phạm vi thu thập:
  Chúng tôi thu thập thông tin của bạn để cung cấp và liên tục cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Dưới đây là các loại thông tin Người Sử Dụng mà chúng tôi thu thập:

(i) Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi:
Chúng tôi nhận và lưu trữ bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp trong quá trình sử dụng dịch vụ của NeoPay, bao gồm:
Tạo hoặc cập nhật tài khoản dịch vụ NeoPay. Tùy thuộc vào các Sản Phẩm/Dịch Vụ mà Người Sử Dụng/Đối Tác sử dụng, thông tin có thể bao gồm nhưng không giới hạn:
Đối với cá nhân: Trường hợp cá nhân là người Việt Nam: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số điện thoại; email; số căn cước công dân hoặc số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu còn thời hạn, ngày cấp, nơi cấp. Trường hợp vá nhân là người nước ngoài: Họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; quốc tịch; số điện thoại; số hộ chiếu còn thời hạn, ngày cấp, nơi cấp, thị thực nhập cảnh (nếu có);
Đối với tổ chức: Tên, email, số điện thoại, tên đăng nhập, số Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh, loại hình kinh doanh, thông tin người đại diện theo pháp luật, thông tin tài khoản ngân hàng, địa chỉ kinh doanh, … của Người Sử Dụng.
Người Sử Dụng cam kết những thông tin mà Người Sử Dụng cung cấp cho NeoPay là chính xác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đó.
Người Sử Dụng có thể chọn không cung cấp một số thông tin nhất định, nhưng khi đó bạn có thể không tận dụng được nhiều dịch vụ của chúng tôi.

(ii) Thông tin tự động:
Chúng tôi tự động thu thập và lưu trữ một số loại thông tin nhất định về việc bạn sử dụng Dịch Vụ/Sản Phẩm của NeoPay, bao gồm thông tin về tương tác của bạn với nội dung và dịch vụ có sẵn thông qua Dịch Vụ/Sản Phẩm NeoPay.
Cookies: Giống như nhiều trang web, nền tảng khác, chúng tôi sử dụng “cookie” để thu thập và phân tích địa chỉ IP được sử dụng để kết nối máy tính, điện thoại của bạn với internet; máy tính và thông tin kết nối như trình duyệt và phiên bản trình duyệt; hệ điều hành; ngày giờ và các UR; đưa đến với website chúng tôi.
Thông thường Người Sử Dụng có thể vô hiệu hoá cookie theo quy định và chính sách của Cookie, theo đó bạn vẫn được chúng tôi thông báo về việc sử dụng Cookie trược hoặc trong khi truy cập hoặc sử dụng Dịch Vụ/Sản Phẩm của NeoPay.

Google Analytics: Để có thể thu thập thông tin Người Sử Dụng thông qua Google Analytics – một công cụ cho phép ghi lại dữ liệu về số lượt truy cập vào các mục hoặc các Dịch Vụ/Sản Phẩm được giới thiệu của NeoPay, cũng như mức độ quan tâm của Người Sử Dụng đối với Sản Phẩm/Dịch Vụ đó. Chúng tôi sử dụng các thông số này để theo dõi và cải thiện hoạt động của chúng tôi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bạn khi sử dụng Sản Phẩm/Dịch Vụ của chúng tôi.

Tuỳ thuộc vào từng thời điểm, chúng tôi có quyền từ chối cung cấp Dịch Vụ/Sản Phẩm nếu có bất kỳ nghi ngờ nào hoặc cảnh báo nào về việc vi phạm quy định bảo mật của chúng tôi.

(iii) Thông tin từ các nguồn khác:
Chúng tôi có thể nhận được thông tin về bạn từ các nguồn khác, chẳng hạn như thông tin địa chỉ và giao hàng được cập nhật từ các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ nguồn nào mà chúng tôi thu thập được một cách hợp pháp.
Chúng tôi sử dụng thông tin này để sửa, cập nhật, nâng cấp, phát triển Dịch Vụ/Sản Phẩm và các mục đích khác theo Chính Sách Bảo Mật Thông Tin này hoặc các quy định có liên quan.

 1. Thời gian lưu trữ:
  Thông tin Người Sử Dụng của bạn sẽ được lưu trữ cho đến khi bạn có yêu cầu hủy bỏ hoặc bạn được quyền tự đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Trong mọi trường hợp thông tin của bạn sẽ được bảo mật trên máy chủ của NeoPay.
 2. Chia sẻ thông tin:
  Thông tin về Người Sử Dụng là một phần quan trọng trong công việc kinh doanh của chúng tôi và chúng tôi không sử dụng thông tin Người Sử Dụng để mua bán với cho bên thứ ba khác.
  Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin của Người Sử Dụng như được mô tả bên dưới và với các công ty con, công ty liên kết, công ty thành viên các chi nhánh và các đối tác khác của NeoPay, gồm:

(i) Giao dịch liên quan đến Bên thứ ba:
Chúng tôi cung cấp cho bạn các dịch vụ, sản phẩm, ứng dụng hoặc kỹ năng do bên thứ ba cung cấp để sử dụng trên hoặc thông qua dịch vụ của NeoPay.
Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ liên kết của các đối tác, khách hàng và các sản phẩm khác trên nền tảng của NeoPay.
Bạn có thể biết khi nào bên thứ ba tham gia vào các giao dịch của bạn và chúng tôi chia sẻ thông tin Người Sử Dụng liên quan đến các giao dịch đó với bên thứ ba đó.

(ii) Nhà cung cấp dịch vụ:
Chúng tôi có thể hợp tác với các công ty và cá nhân khác để thay mặt chúng tôi thực hiện các chức năng. Ví dụ: thông qua các dịch vụ liên kết, tích hợp, nhúng trên các nền tảng thương mại điện tử của các cá, nhân tổ chức; thông qua việc liên kết ngân hàng,…..
Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba này có quyền truy cập vào thông tin Người Sử Dụng cần thiết để thực hiện các chức năng của họ, nhưng không được sử dụng thông tin đó cho các mục đích khác.

(iii) Chuyển giao Doanh nghiệp:
Khi chúng tôi tiếp tục phát triển công việc kinh doanh của mình, chúng tôi có thể chuyển giao, bán hoặc mua các doanh nghiệp hoặc dịch vụ, sản phẩm bất kỳ thuộc NeoPay. Trong các giao dịch như vậy, thông tin Người Sử Dụng nói chung là một trong những tài sản kinh doanh được chuyển giao nhưng vẫn tuân theo những lời hứa được đưa ra trong bất kỳ chính sách bảo mật nào đã có từ trước (tất nhiên trừ khi khách hàng đồng ý khác). Ngoài ra, trong một số trường hợp thông tin khách hàng tất nhiên sẽ là một trong những tài sản được chuyển nhượng khi có chuyển giao, chuyển nhượng doanh nghiệp hoặc sản phẩm, dịch vụ bất kỳ.

(iv) Bảo vệ NEOPAY và bên thứ ba khác:
Chúng tôi giải phóng tài khoản và thông tin Người Sử Dụng khi chúng tôi tin rằng việc phát hành là phù hợp để tuân thủ luật pháp; thực thi hoặc áp dụng các Điều Khoản Chung, các chính sách có liên quan của chúng tôi và các thỏa thuận khác; hoặc bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của NeoPay, khách hàng của chúng tôi hoặc những người dùng khác. Điều này bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để bảo vệ chống gian lận và giảm thiểu rủi ro tín dụng.
Ngoài những điều đã nêu ở trên, bạn sẽ nhận được thông báo khi thông tin về bạn có thể bị chia sẻ với các bên thứ ba và bạn sẽ có cơ hội chọn không chia sẻ thông tin đó.

 1. An toàn giao dịch:
  Chúng tôi thiết kế hệ thống của mình với sự lưu ý đến bảo mật và quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi làm việc để bảo vệ sự an toàn của thông tin của bạn trong quá trình truyền bằng cách sử dụng các giao thức và phần mềm mã hóa. Bên cạnh đó, chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục liên quan đến việc thu thập, lưu trữ và tiết lộ thông tin của khách hàng.

Các quy trình bảo mật của chúng tôi có nghĩa là chúng tôi có thể yêu cầu xác minh danh tính của bạn trước khi chúng tôi tiết lộ thông tin Người Sử Dụng cho bạn. Thiết bị của chúng tôi cung cấp các tính năng bảo mật để bảo vệ chúng khỏi bị truy cập trái phép và mất dữ liệu. Bạn có thể kiểm soát các tính năng này và định cấu hình chúng dựa trên nhu cầu của mình.

Chúng tôi khuyến nghị rằng bạn phải bảo vệ khỏi truy cập trái phép vào mật khẩu và máy tính, thiết bị và ứng dụng của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng mật khẩu duy nhất cho tài khoản NeoPay của mình mà không được sử dụng cho các tài khoản trực tuyến khác. Đảm bảo đăng xuất khi sử dụng xong máy tính dùng chung.

 1. Liên kết quảng cáo:
  (i) Các nhà quảng cáo bên thứ ba và các liên kết đến các trang web khác:
  Các dịch vụ của NeoPay có thể bao gồm quảng cáo của bên thứ ba và các liên kết đến các trang web và ứng dụng khác. Các đối tác quảng cáo bên thứ ba có thể thu thập thông tin về bạn khi bạn tương tác với nội dung, quảng cáo và dịch vụ của họ. Để biết thêm thông tin về quảng cáo của bên thứ ba tại NeoPay, bao gồm cả quảng cáo dựa trên sở thích.

(ii) Sử dụng Dịch vụ Quảng cáo của Bên Thứ ba:
Chúng tôi cung cấp cho các công ty quảng cáo thông tin cho phép họ phân phát cho bạn các quảng cáo NeoPay hữu ích và phù hợp hơn và để đo lường hiệu quả của chúng. Chúng tôi không bao giờ chia sẻ tên của bạn hoặc thông tin khác trực tiếp nhận dạng bạn khi chúng tôi làm điều này. Thay vào đó, chúng tôi sử dụng mã nhận dạng quảng cáo như cookie hoặc mã nhận dạng thiết bị khác.

 1. Quyền của Người Sử Dụng:
  Bạn có thể truy cập thông tin của mình, bao gồm tên, địa chỉ, tùy chọn thanh toán, thông tin hồ sơ, tư cách thành viên, thông tin Người Sử Dụng trên NeoPay.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của bạn, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi hoặc gửi thông tin đến địa chỉ liên hệ của chúng tôi trực tiếp hoặc bưu điện hoặc phương thức điện tử.

Nếu bạn không muốn nhận email hoặc các thông tin liên lạc khác từ chúng tôi, vui lòng đăng ký hoặc thực hiện theo hướng dẫn của chúng tôi ở từng thời điểm. Nếu bạn không muốn nhận thông báo trong ứng dụng từ chúng tôi, vui lòng điều chỉnh cài đặt thông báo của bạn trong ứng dụng hoặc thiết bị.

Tính năng trợ giúp quảng cáo trên hầu hết các trình duyệt và thiết bị sẽ cho bạn biết cách ngăn trình duyệt hoặc thiết bị của bạn chấp nhận cookie mới hoặc các số nhận dạng khác, cách để trình duyệt thông báo cho bạn khi bạn nhận được cookie mới hoặc cách chặn cookie hoàn toàn. Vì cookie và mã nhận dạng cho phép bạn tận dụng một số tính năng thiết yếu của NeoPay, chúng tôi khuyên bạn nên bật chúng. Nếu bạn muốn duyệt các trang web của chúng tôi mà không liên kết lịch sử duyệt với tài khoản của mình, bạn có thể làm như vậy bằng cách đăng xuất khỏi tài khoản của mình tại đây và chặn cookie trên trình duyệt của bạn.

Bạn cũng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin của bạn.

Vào bất kỳ thời điểm nào bạn cũng có quyền xoá bỏ hoặc yêu cầu xoá bỏ các thông tin của bạn trên NeoPay và bạn phải hiểu rằng việc không cung cấp hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ, không chính xác có thể không được sử dụng các dịch vụ trên NeoPay. Nếu bạn cung cấp thông tin giả mạo hoặc sai lệch bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về toàn bộ thiệt hại, rủi ro xảy ra cho NeoPay và bên thứ ba.

 1. Điều kiện sử dụng, thông báo và sửa đổi
  Nếu bạn chọn sử dụng dịch vụ của NeoPay, việc sử dụng của bạn và bất kỳ tranh chấp nào về quyền riêng tư đều phải tuân theo Chính sách bảo mật và Điều Khoản Chung của chúng tôi, bao gồm các giới hạn về thiệt hại, giải quyết tranh chấp và áp dụng luật của Việt Nam. Nếu bạn có bất kỳ lo lắng nào về quyền riêng tư tại NeoPay, vui lòng liên hệ với chúng tôi kèm theo mô tả kỹ lưỡng và chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết.

Hoạt động kinh doanh của chúng tôi thay đổi liên tục và Chính sách bảo mật này của chúng tôi cũng sẽ thay đổi. Bạn nên kiểm tra trang web của chúng tôi thường xuyên để xem những thay đổi gần đây. Trừ khi có quy định khác, Chính sách bảo mật hiện tại của chúng tôi áp dụng cho tất cả thông tin mà chúng tôi có về bạn và tài khoản của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi đứng đằng sau những lời hứa mà chúng tôi đưa ra và sẽ không bao giờ thay đổi nghiêm trọng các chính sách và thực tiễn của chúng tôi để làm cho chúng ít bảo vệ hơn đối với thông tin khách hàng đã thu thập trong quá khứ mà không có sự đồng ý của những khách hàng bị ảnh hưởng.

 1. Quy định có liên quan:
  Chính sách bảo mật này sẽ là một phần và bao gồm các quy định Điều Khoản Chung, các chính sách khác có liên quan khác hoặc bất kỳ chính sách nào trên NeoPay.

Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại: Khi phát hiện thông tin của mình bị sử dụng sau mục đích hoặc phạm vi, bạn có thể gửi email hoặc gọi điện tới chúng tôi để khiếu nại theo thông tin sau:
Email : cskh@neopay.vn
Hotline : 1900 633864
Để xác thực căn cứ khiếu nại, Người sử dụng phải đảm bảo cung cấp đầy đủ các chứng cứ khiếu nại theo yêu cầu.
Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận khiếu nại.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>